Rutetabeller
   Rute: 23-633 (Lokalrute 4101) Fylke: Nasjonale hovedruter buss båt Område: Trøndelag