Detaljer for valgt holdeplass
Holdeplass: Krøttøy hurtigbåtkaiFylke: TromsKommune: HarstadSted: Krøttøy