Rutetabeller
   Rute: 800 (Lokalrute 800) Fylke: Nasjonale hovedruter buss båt Område: Trøndelag